watch sexy videos at nza-vids!

Download blue FTP 1.6
B1: ban dung blue FTP mở 1 theme bất kỳ mà bạn co-->chọn tat cả -->gian nén--> dc cac file hinh anh,âm thanh va file theme_descriptor.xme bạn cho vào 1thư muc rjêng.
B2: ban lay nhưng iconmenu rieng ra 1 file sau đo dung blue FTP đoi tên icon hoăc hinh nen cho giog het icon hoăc hinh nen trong theme vua giai nen ra-->dung blue ftp đoi đinh dag thanh gmgm.png-->cuối cung bạn chon tat cả file roi nen sang .nth thế la xog ban co the làm tươg tư vs cac icon menu.
Chuc ban thanh cong