watch sexy videos at nza-vids!

Dow hết phần duoi:
Nokia PC Suite eng us web
Oxycube setup
windows-i586
BeHappy Install
CerHacks40.zip
Cài đặt hết vào pc:
Mở PC Suite lên chọn
Next ...Next ...cho đến khi phần
mềm yêu cầu kết nối cáp USB
vào máy tính thì bạn cắm dây
cáp vào. Bây giờ điện thoại sẽ
hiển thị 3 chế độ :
1. Chế độ Nokia
2. In và media
3. Truyền dữ liệu
Bạn chọn chế độ truyền dữ liệu
và bấm phím chọn phải"thoát"
và chờ một tí PC Suite sẽ kết nối
được điện thoại của bạn. Mục
đích của việc này là để máy tính
nhận dạng phần cứng của điện
thoại! Sau đó thoát khỏi PC
Suite hoàn toàn và tháo cáp USB
ra . Mở phần mềm Oxycube lên >
nhìn bên trái bạn sẽ thấy mục
File Browser . Click vào File
Browser đánh dấu hết vào mấy
ô tại cửa sổ ( hiển thị file ẩn ,
file hệ thống ). Gắn cáp USB vào
lại và chọn Chế độ Nokia , chờ
khoảng 3s Oxycube sẽ tự động
kết nối
. với điện thoại của
bạn. ( nếu ko cài PC Suite
thì Oxycube sẽ ko tìm
thấy ). Oxycube đã kết nối
được điện thoại và ổ C và
E đã hiện ra. Nhấp vào ổ C
> mở thư mục Hiddenfolders >
mở típ thư
mụcCertificates . Lúc này
bạn sẽ thấy 2 thư mục
auth và user . Bạn hãy xóa
hết các file trong 2 thư
mục này (phải đảm bảo rằng
bạn đã xóa hết
nhé!)
- Giải nén gói tệp
tin Certificates.zip ở trên
kia sẽ được 2 thư mục
auth và user.
- Click bôi
đen hết tất cả file trong
thư mục auth vừa giải nén ra >>
thả vào thư mục
auth trênđiện thoại tại
cửa sổ của Oxycube . - Click
bôiđen 2 file exp.cer
và exp_info.sys trong thư
mục user vừa giải nén >>
thả vào<br />thư mục user trên
điện thoại tại cửa sổ của
Oxycube.Rút USB ra và
khởi động lại điện
>thoại Công đoạn này là
quan trọng nhất. phải đọc
kĩ trươc khi tiến hành
hack!xog

Quay lại