watch sexy videos at nza-vids!

HD sign :máy s40 nào thêm cer thì vô đó chọn những cái ma mình muốn can thiệp bằng cách tích vô mấy ô đó song add link trực tiếp file .jar (lấy từ http://nhoclinh.xtgem.com cho antoàn) add song ra chọn ok ra trang rusia tìm link dưới chữ jad dow thôi :)
Click vào đây!!


Chon dt cua pan
Giấy phép MIDlets
Siemens
SGold
Nokia (((đươc sư dụng EXP (Darkman) Giấy chung nhân))
SonyEricsson ( ((Used HALMER certificate))
FILE_SYSTEM - Truy cap vao tap tin he thong ghi/đoc
INTERNET - Truy câp Internet
BLUETOOTH - Truy cap vao bluetooth
MEDIA - Quay phim va ghi âm cua Midlet
AddressBook - Lam viec vs cac cuon sach đia chi dt
Sư kiên - Lam viec vs cac to chuc
Comm - Lam viec vs Comfort
PUSHREGISTRY - Tư đog chay cac MIDlet kich hoat
MMS- gui MMS
PHONECALL goi cac ung dung
SMS- guj SMS
*ko nên!!
Nhập đia chi tap tin. JAR (URL http://):Quay lại
4482