watch sexy videos at nza-vids!

Trước tiên bạn hãy tải hết phần mềm hỗ trợ:
UCWEB
BlueFTP
Softviethoa
Bắc đầu việt hoá:
b1/Ban dùng ucweb tải 1 game hoăc ứng dụng (tác dụng của ucweb là tải file _jar để các ứng dụg khác có thể đọc)
b2/Bạn dùng blue ftp chọn file _jar vừa tải đổi tên thành a.zip, tip tục dùng blue ftp chọn a.zip->bạn sẽ thấy rất nhiêu file .class->ban chọn tất cả và giải nén ra một thư mục riêng.
b3/Mở softviethoa->dùng classtranslator mở các file class ra ta sẽ thấy ngôn ngữ, việc giờ của minh là chọn tất cả văn bản và dùng Googledich để dich thôi. Dich xog ta nhấn lưu lại->sau đó ta nhấn đóng,n0 sẽ báo có lưu thay đổi ko, ta chọn ko"nếu chọn có thì việc việt hoá sẽ thất bại ngay". Thế là xog và minh cứ làm thế cho các file class khác.
b4/Típ tục dùng blueftp chon tất cả và giải nén thành _jar->xog ta thoát ra và dug trình điện thoại đổi tên thanh .jar để sử dụng.


Trang chủ
3874