watch sexy videos at nza-vids!

Các pạn dùng opera 5.1 nhấn phím "1" để copy văn bản nha
,☆, Noel


,* ¤ *, Đến


*,/'¤'\,* Rồi !


*°./•♥•\.°* .☺.


`´`´`∩´`´`´..........


°°°°°°..........


。 _::_______★。


☆/________ /\ 。


...|画_画|_'|☆


。 ★ 。 ☺-☺


♫ღღღ___†_†_†_*_


Chúc Giáng Sinh


an lành, ấm áp,


hạnh phúc,...


_*_†_†_†___ღღღ♫




Mẫu số 2




╲、*╲、*、


*、╲*、*╲


、╲*、*╲、


..._I.I_............,☆,.....


...(•.•)........,★,,★,..


..<( : )>...,☆*;*☆,.


..(_._)........`´`´∩`´`´..


Noel Đến...¨¨¨¨.......


♀ღღღֽ °Chúc....


°một °mùa °Giáng


°sinh °vui °vẻ °và


°ấm °áp ֽღღღ♀





Mẫu số 3




、Merry、、\\


☆、\*、☆、


*\、Christmas


。*\\\*\


\★\、\°\


...........,☆,................


........,* ¤ *,......_I''I_


.....*,/'¤'\,*.....('-' )


.*°../•♥•\ .°*(!:_!).


..`´`´`´∩`´`´`´...(___)


......°'°'°'°'°................


Giáng Sinh* an


lành, 。ấm áp,


。hạnh phúc,。


yêu thương...!。





Mẫu số 4




。、★、•、、、


、Merry 、 ☆


•☆\•\☆\、*


、•\Christmas


\、*•\☆\、


。 _::_______ ★。


☆/_________/\ 。


........|画_画|_'|☆。


↑↑_↑↑_↑↑_↑↑_↑↑


Giáng Sinh* an


lành, 。ấm áp,


。hạnh phúc,。


yêu thương...!。


★ *I ♥ U* ★





Mẫu số 5




..........,☆,..........


.....★/..\★.....


...*/*\*...


.*/ •♥• ,\ *


.`´`´`´[]`´`´`´..


.......ˆˆˆˆˆˆ........


♥ ♫♫♫♫♫ ♥..☆..


..Merry Christmas


..☆..♥ ♫♫♫♫♫ ♥..


Giáng sinh ấm áp,


hạnh phúc, an


lành,... ☺





Mẫu số 6




(¯`v´¯)....l.o.v.e.....


.`·.¸. · ´.........y.o.u...


¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·"¨.......


(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·..


-:¦:-·:*'.☆.'*:·-:¦:-


-:¦:-·:.,'*:··:*',.:·-:¦:-


:_Merry X-Mas_:


-:¦:**.'*:·:*'**:¦:-


Giáng Sinh ấm áp


-:¦:-·:*'*:·:*'*:·-:¦:-





Mẫu số 7




(¯`v´¯) Merry.......


.`·.¸.·´ Chirtmas...


¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·*¨)......


(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·...


(¯`v´¯)....L.o.v.e......


.`·.¸.·´........Y.o.u.......


¸.·´¨¸.·´¨) ¸.·*¨).........


(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·....


Noel ấm áp và......


hạnh phúc,.............





Mẫu số 8




°˚ ˛ • 。° 。• ˛ ˛°


...*★.Merry.★*...


...*˚ ˛• ♥ •˚ ˛*...


...★Christmas★...


........•.˛°*.*°.˛•.......


•˚*★....♥....★*˛•


.....•˚ ˚ ˚_˛ ˚ ˛•.....


.......★:__-__:★.........





Mẫu số 9




.°..•.,★,...°.Merry....


.....,*,°,*,..X-Mas★


..,**Π**,...°.....°.....


*******..☆.*•


˚.˚.˚.˚.˚...•....•.....•


____Chúc____________


(¯`v´¯)_Noel_______


.`·.¸.·´________ấm____


¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·*¨) áp!


(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·....





Mẫu số 10




Noel .. .. .. ,☆,.. ..


ấm áp . .,★,,★,..


(¯`v´¯).,☆*;*☆,


.`·.¸.·´ `´`´∩`´`´.


¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·*¨)....


(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·.


_:MERRY X-MAS:_


......Chúc Vui Vẻ.....





Mẫu số 11




ღ.ღ.ღ.ღ ♫♫ . . • . .


. . • . . . Best . . . • . .


. . • . . Wishes ღ.ღ


*♥♫♫ . • . For . • ..


. ☆ . ღ.ღ . • . You.


*♥♫♫♥*. • . ☆ ..


(¯`v´¯) Merry .. ..


.`·.¸.·´ Christmas..


¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·*¨) .. ..


(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`· ..




Mẫu số 12




_ღ☆ღ_..¸.·´¨)¸.·*¨)


(´¯`·.·´¯`).. .. • .. .. .


.`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´


(¯`·._.̾.•. Merry ..۰..


.. (¯`·._.۰.Chritmas..


:___ ღ.ღ.ღ.ღ.ღ ___:


Chúc 1mùa giáng


sinh ấm áp và .....


hạnh phúc,.. ̾.̾.̾


Trang chu
rating3186countreg.com