watch sexy videos at nza-vids!

Mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép ứng dụng và thêm chức năng chụp ảnh màn hình mà các dòng điện thoại s40 ko hề có, ghép ứng dụng là sao xin trả lời là ghép ứng dụng nói dễ hiễu là bạn có thể chơi 2 acc game trên 1 điện thoại. Công cụ cần thiết để ghép là Embed Adv Menu 3.6.1Bước tiếp theo bạn là mở ứng dụng vừa tải tìm đến game hoặc phần mềm có dạng xxx.zip-> sau đó chọn tất cả và nhấn "bắt đầu ghép" nhưng trươc khi ghep bạn hãy để ở ngoài thẻ nhớ 1 hình(hình gì cũng được) có tên là icon.pnp để làm logo->sau khi ghép xog bạn hay tim đến ứng dụng vừa ghép và đổi tên thành xxx.jar xog play thôi. Bước tiếp theo bạn là mở ứng dụng vừa tải tìm đến game hoặc phần mềm có dạng xxx.zip-> sau đó chọn tất cả và nhấn "bắt đầu ghép" nhưng trươc khi ghep bạn hãy để ở ngoài thẻ nhớ 1 hình(hình gì cũng được) có tên là icon.png để làm logo->sau khi ghép xog bạn hay tim đến ứng dụng vừa ghép và đổi tên thành xxx.jar xog play thôi. Cách sử dụng: trong lúc chơi bạn muốn đổi qua acc khác thì hãy giữ nút "*" 3s để đổi sang ứng dụng khác, con nếu bạn muốn chụp lại hình ảnh trong game thì pan hay nhấn giữ nút "gọi" 3s ảnh sẻ tự động lưu vào thẻ nhơ
Tải Embed Adv Menu 3.6.1 để ghép