watch sexy videos at nza-vids!

Cách làm wap nhanh nhất đó là xem mã html của wap người khác và coppy mã html về wap mình, bạn hãy nhập điạ chi wap vào khung và xem nha
View Html Source
Url: 
Sao khi bạn đã có mã rồi, bạn hãy coppy những đoạn có link rồi đưa về wap mình vậy là xong, muốn làm cách này bạn chỉ cần học html tag bắt đầu và kết thúc là đã có thể làm wap với tốc độ nhanh gắp 30 lần so với cách coppy từng link 1 rồi.