watch sexy videos at nza-vids!

@cách làm nhân vật đa kiểu .Bạn hãy đăng nhập 1 nik (nik nào cũng được ).bạn bấm đăng nhập ,sau đó bấm cancel cứ vậy bấm liên tục đến lúc nó ghi là “kết nối thất bại” bạn hãy xoá nik và pass đó đi ,sau đó nhập 1 nik và pass phụ vào.các bạn thấy gì không?tất cả những gì mà nik trước có thì nik bạn đăng nhập sau này đều có hết chỉ khác mỗi cái tên(tên là của nik bạn đăng nhập sau).nhưng cái này cũng chỉ mình bạn thấy ,còn người khác vẩn sẻ thấy bạn là nik đăng nhậpban đầumà đã xoá đi .

Quay lại
5841