watch sexy videos at nza-vids!

@tạo njk đầu trọc . Cái này fải làmvới avartar x2 nhé ,tạo njk mới nhưng chưa tạo nhân vật ,lấyphiên bản avartar x2,đăng nhập njk hay chơi vào,đăng nhập xong vào công viên đứng rồi nhấn giữ phím * (2-3 giây) vào tiếp avartar thứ 2cũng vẫn đăng nhập bằng nik khi nãy ở avartar thứ 1,sau đó nhấn *tiếp bạn hảy vào lại avartar thứ 1. lúc này ở avartar thứ 1đã hiện lên chữ mất
kết nối ,bạn nhấn ok nó sẽ hiện lên khung đăng nhập .bạn xoá tên nik và pass đi nhập nik muốn tạo đầu trọc vào (nik đã lập chưa tạo nhân vật ).Bạn nhấn ok nó sẽ kêu bạn tạo nhân vật ,bạn hãy bấm tạo luôn.lúc này nó sẽ hiện lên dòng chữ bạn tạo nhân vật không thành công ” .bạn bấm thoát game luôn và vào lại ,bạn sẽ thấy nhân vật trọc đầu ,không mắt ,không miệng .bạn vào mỹ
viện mua mắt đen 1k thì sẽ cómắt ,mũi ,miệng...xog.
Nếu pạn ko co avatar x2(chơi 2nik trên 1đjện thoại) thj cứ pm mjh và để lại tên điện thoại pạn đang sử dụng, mjh sẽ cung cấp ngay cho pạn 1 avatar x2 phù hơp vơi điện thoại của ban.
- Chú ý: s40 cũng có thể dùng avatar x2 do mình cung cấp.


Quay lai
9191