watch sexy videos at nza-vids!

làm nhân vật bê đê (boy dùng đồ của gjrl và ngược lại ) .Ví dụ bạn có1 nik là boy là abc và muốn mua đồ của girl cho nik này.trước tiên hãy lập thêm 1 nik là girl tên là abc1 pass vẫn giống với abc.sau đó lấy nik girl đăng nhập vào,bấm đăng nhập xong bấm cancel nhanh tay xoá số 1đi và bấm đăng nhập tiếp .lúc này bạn vào thì vẫn là nik girl,bạn hãy vào mua đồ gì mà nik boy thích,mua
xong thoát game luôn rồi đăng nhập lại bằng nik boy.lúc này bạn sẽ thấy những gì nik girl mua hồi nãy thì bây giờ nik boy đã có.lưu ý nik girl phải có xu nha các bạn .
đồ của gjrl và ngược lại ) .Ví dụ
bạn có1 nik là boy là abc và muốn
mua đồ của girl cho nik này.trước
tiên hãy lập thêm 1 nik là girl tên
là abc1 pass vẫn giống với
abc.sau đó lấy nik girl đăng nhập
vào,bấm đăng nhập xong bấm
cancel nhanh tay xoá số 1đi và
bấm đăng nhập tiếp .lúc này bạn
vào thì vẫn là nik girl,bạn hãy vào
mua đồ gì mà nik boy thích,mua
xong thoát game luôn rồi đăng
nhập lại bằng nik boy.lúc này bạn
sẽ thấy những gì nik girl mua hồi
nãy thì bây giờ nik boy đã có.lưu
ý nik girl phải có xu nha các bạn .


Quay lại
4074