watch sexy videos at nza-vids!

Bạn muốn crack hoặc hack game và ứng dụng trên chiếc điện thoại với ít chức năng hạn hẹp thì không bao giờ làm được. Vì thế bạn cần phải tải về và tạp sử dụng thành thạo các soft ucweb, blue ftp, editcode(vẫn còn rất nhiều ứng dụng có chức năng tương tự).
- Ucweb: có chức năng tải và thay đổi các file abc.jar thanh file không đinh dạnh abc_jar, sau khi tải được file abc_jar bạn hãy đổi tên của nó thành abc.zip (mục đích zip là mình có thể giải nén các file class, gif, txt,... Từ trong zip)
- Blue ftp: có chức năng giải nén các file trong abc.zip ra ngoài và nén các file đó lại thành một file hoàng chỉnh để chạy được. Cách giải nén: mở blue ftp lên->tìm đến abc.zip-> chọn tất cả->chọn giả nén-> tạo 1 thư mục mới-> chọn giả nén tại đây. Xog
- Edit code: có chức năng chỉnh sửa các đoạn code trong các file chứa code.
Chú ý: bạn nên hack phone để thuận tiện cho việc giải nén, nén, unzip,.v.v... Nếu điện thoại chưa hack phone thì bạn sẽ bi rất là mỏi tay vì nhấn ok máy báo "có cho phép truy cập ứng dụng không".

Trang chủ
1973