watch sexy videos at nza-vids!

Oh yeah! Cái này mình học lỏm của bác Holyeyed . Đã test thành công. Mang share cho anhem luôn Công cụ cần thiết:MJDecomplier.jar (dùng dịch ngược file .class ra văn bản)Bytecode editor.jar (sửa .class) Tiến hành: -Đầu tiên giải nén class của game ra 1 thư mục. Ở đây mình làm với mobi army 1.5.4 -Dùng Bytecode editor vào trong thư mục chứa chứa class> tùy chọn > search. Tìm với từ khóa sleep (viết đúng như copy, phân biệt chữ hoa và thường) -Nó sẽ hiện ra 1 danh sách file class chứa từ khoá này. Ghi nhớ tên mấy file này. Ở army là các file at, bj, bl, q và file dt trog thưmục coreLG -Dùng MJDecomplier tìm đến mấy file vừa nhớ, ấn vào để tiến hành dịch ngược. Làm từngfile một thôi ko loạn @@ -Dịch xong nó sẻ hiện thị câu lệnh dưới dạng văn bản. Tìm trong đó dòng Thread.sleep(x); . Ở đây x là giá trị mà ta cần sửa. Ghi nhớ sốx này -Lại trở về Bytecode editor. Ấn vào file đang cần sửa, vào search với từ khoá là số x nêu trên. Ấn vào method chứa kết quả, tìm đến dòng có giá trị x (nằm trong dòng lcd2_w x ) và sửa theo ý muốn. Muốn nhanh thì giảm, chậm thì tăng, sửa về 0 để max speed. Xong save lại -Làm lần lượt với các file còn lại. Chức năng mỗi file là gì ta ko biết nên phải mò, được thì được ko được phải làm lại . Ở army thì mình tìm ra file dt.classtrong thư mục coreLG chứa lệnhsleep cần thiết -Xong hết rồi thì nén trở lại nhưcũ.