Big

Tin nhắn sms kute dành riêng cho người bạn yêu nhân dịp valentine nay. Bạn cũng có thể tải trọn bộ tin nhấn valentine này về điện thoại tại đây.
☆ ·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.· ».·º`·.LOVE.·´º·.« ☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·. 、、、、、、 ☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.· ».·º`·. YOU.·´º·.« ☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·. 、、、、、、 ☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.· ».·º`· .FOR.·´º·.« ☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·. 、、、、、、 ☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.· ».·º`· .EVER.·´º·.« ☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
.:!|!:._.:!|!:. "::: anh :::" "-!|!-" .:!|!:._.:!|!:. "::: yeu ::" "-!|!-" .:!|!:._.:!|!:. ":: em .::" "-!|!-" .:!|!:._.:!|!:._.:!|!:. ":: mai mai ! ::" "'-!|!-""-!|!-'"
*(`'•.¸(`'•.¸*-*¸.•'´)¸.•'´)* »~:.•º`•. I s2 U .•´º•.:~« *(¸.•'´(¸.•'´*-*`'•.¸)`'•.¸)* ☆°。。☆°。。°☆ 。 .. __::_______ ★ 。 ☆ /__________/ \ 。。 。 | _ 画_画 _ |_'| ☆ 。 |_______ღ.$$$$ღ_______| ......*.*.*......*.*.* ...... .*.*......*.*..*.*....*.*. *.*............*...........* ...*.*......love.....*.* ... ......*..*...........*.* ...... ..........*.* .* .*.* .......... ..............*.* .............. ......*.*.*......*.*.*. ..... .*.*......*.*..*.*....*.*. *.*............*...........* ...*.*......you......*.* ... ......*..*...........*.* ...... ..........*.* .* .*.* .......... ..............*.* ..............
\'"\..../"'/;"*,*" ; \..\ /.alentine \._./ '*.,.*' \'"\..../"'/;"*,*" ; \..\ /../ ui -.." \._./ '*.,.*' \'"\..../"'/;"*,*" ; \..\ /../ e~ -.." \._./ '*.,.*' .:*"""*:..:*"""*:. Chúc ☆.....[๓]ãเ [๓]ãเ....☆ em… "....... [ÿ]êü ......." hạnh "....ƬΉảӨ...." phúc "........." trong ".." ngày Valentine •2012 tỚ mÚn nÓi lÀ... ]...tỚ thÍk kẬu.! ,*""""*, ,*""""*, (0 ' _ ' ) ( '_ ' * ) =(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!! ] Uk..! :-) ] Nè.! kẬu ngỒi xÊ ra,nÓng
③ ② ① .*""+._.+""*._.+""*. ". I☆U ." "+._.+""+._.+" 。 .. __::_______ ★ 。 ☆ /__________/ \ 。。 。 | _ 画_画 _ |_'| ☆ 。 ♀Ck iu vk♂ (\ _ /) (\ _ /) (^_^) (^_^) ☆(") (") (") (")☆ Mai2 ben nhau em nhe ╔♫═╗╔╗ ♥ ╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗ ╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣ ╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝ ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ (\ _ /) (\ _ /) (^_^) (^_^) (") (") (") (") Chung Minh Mai Ben Nhau Nhe Em!
,*""""*, ,*""""*, (0 ' _ ' ) ( '_ ' * ) =(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!! *(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)* **`•.(¨`•.•´¨)..•´** ***`•.¸.•´*** mai mai ben nhau! »™ ¶_ove ß@ßY ™« `'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´ `'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´ (`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´) ».·º`·. I s2 U .·´º·.« (¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸) »™ ¶_ove ß@ßY ™« (""*¤-._'"\/"'_.-¤*"") "-.]~.....♥......~[.-" (_.-"§"-._) .*"" ._. "" ._. ""*. "......I☆U......" " ._. "" _ . " (`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´) (»°☆for-ever☆°«) °¶-¶äpy and ¶-¶äpy° ☆°。。 ☆°。。°☆ ☆
☆('''*.*''')☆ ('''*.*'''). ,.('''*.*''') '*., I love you." ☆ ('''*.*''')☆ '* ☆*' ★。 ☆ 。★。☆ ____for________ (¯`v´¯)_ever____ .`•.¸.•´_____♥__ ¸.•... ´¸.•´¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`• *(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)* **`•.(¨`•.•´¨)..•´** ***`•.¸.•´*** I___LOVE___YOU (¯`v´¯)(¯`v´¯)F .´¯`·.¸.·´ `·.¸.·´ ¯`.O `.....ILOVEYOU....´r `.. ................. ..´e ` ............´v ".."er (""*¤-._'"\/"'_.-¤*"") "-.]~.....♥......~[.-" (_.-"§"-._) (""*¤-._'"\/"'_.-¤*"") "-.]~[....♥....]~[.-" (_.-"§"-._)
(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"") "-.]~.....♥......~[.-" (_.-"§"-._) (""*¤-._'"\/"'_.-¤*"") "-.]~[....♥....]~[.-" (_.-"§"-._) ☆Love☆14-2☆ »(¯°•.†l0v3U!.•°¯)« .*"" ._. "" ._. ""*. ".......I☆U ......" " ._. "" _ . " *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)* (»°☆14-02☆°«) °¶-¶äpy and ¶-¶äpy° ☆°。。 ☆°。。°☆ ()""() ()""() ( ,'o')") ("('o', ) (,,)(")(") (")(")(,,) Chung minh se luon hp Em nhe! ___♥♥♥_____♥♥♥___ __♥_____♥_♥_____♥__ __♥______♥______♥__ ___♥___YEU___♥___ _____♥_EM _♥_____ _______♥___♥_______ _________♥_________