watch sexy videos at nza-vids!

Tin nhắn sms kute dành riêng cho người bạn yêu nhân dịp valentine nay. Bạn cũng có thể tải trọn bộ tin nhấn valentine này về điện thoại tại đây.
☆ ·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.· ».·º`·.LOVE.·´º·.« ☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·. 、、、、、、 ☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.· ».·º`·. YOU.·´º·.« ☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·. 、、、、、、 ☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.· ».·º`· .FOR.·´º·.« ☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·. 、、、、、、 ☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.· ».·º`· .EVER.·´º·.« ☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
.:!|!:._.:!|!:. "::: anh :::" "-!|!-" .:!|!:._.:!|!:. "::: yeu ::" "-!|!-" .:!|!:._.:!|!:. ":: em .::" "-!|!-" .:!|!:._.:!|!:._.:!|!:. ":: mai mai ! ::" "'-!|!-""-!|!-'"
*(`'•.¸(`'•.¸*-*¸.•'´)¸.•'´)* »~:.•º`•. I s2 U .•´º•.:~« *(¸.•'´(¸.•'´*-*`'•.¸)`'•.¸)* ☆°。。☆°。。°☆ 。 .. __::_______ ★ 。 ☆ /__________/ \ 。。 。 | _ 画_画 _ |_'| ☆ 。 |_______ღ.$$$$ღ_______| ......*.*.*......*.*.* ...... .*.*......*.*..*.*....*.*. *.*............*...........* ...*.*......love.....*.* ... ......*..*...........*.* ...... ..........*.* .* .*.* .......... ..............*.* .............. ......*.*.*......*.*.*. ..... .*.*......*.*..*.*....*.*. *.*............*...........* ...*.*......you......*.* ... ......*..*...........*.* ...... ..........*.* .* .*.* .......... ..............*.* ..............
\'"\..../"'/;"*,*" ; \..\ /.alentine \._./ '*.,.*' \'"\..../"'/;"*,*" ; \..\ /../ ui -.." \._./ '*.,.*' \'"\..../"'/;"*,*" ; \..\ /../ e~ -.." \._./ '*.,.*' .:*"""*:..:*"""*:. Chúc ☆.....[๓]ãเ [๓]ãเ....☆ em… "....... [ÿ]êü ......." hạnh "....ƬΉảӨ...." phúc "........." trong ".." ngày Valentine •2012 tỚ mÚn nÓi lÀ... ]...tỚ thÍk kẬu.! ,*""""*, ,*""""*, (0 ' _ ' ) ( '_ ' * ) =(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!! ] Uk..! :-) ] Nè.! kẬu ngỒi xÊ ra,nÓng
③ ② ① .*""+._.+""*._.+""*. ". I☆U ." "+._.+""+._.+" 。 .. __::_______ ★ 。 ☆ /__________/ \ 。。 。 | _ 画_画 _ |_'| ☆ 。 ♀Ck iu vk♂ (\ _ /) (\ _ /) (^_^) (^_^) ☆(") (") (") (")☆ Mai2 ben nhau em nhe ╔♫═╗╔╗ ♥ ╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗ ╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣ ╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝ ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ (\ _ /) (\ _ /) (^_^) (^_^) (") (") (") (") Chung Minh Mai Ben Nhau Nhe Em!
,*""""*, ,*""""*, (0 ' _ ' ) ( '_ ' * ) =(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!! *(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)* **`•.(¨`•.•´¨)..•´** ***`•.¸.•´*** mai mai ben nhau! »™ ¶_ove ß@ßY ™« `'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´ `'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´ (`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´) ».·º`·. I s2 U .·´º·.« (¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸) »™ ¶_ove ß@ßY ™« (""*¤-._'"\/"'_.-¤*"") "-.]~.....♥......~[.-" (_.-"§"-._) .*"" ._. "" ._. ""*. "......I☆U......" " ._. "" _ . " (`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´) (»°☆for-ever☆°«) °¶-¶äpy and ¶-¶äpy° ☆°。。 ☆°。。°☆ ☆
☆('''*.*''')☆ ('''*.*'''). ,.('''*.*''') '*., I love you." ☆ ('''*.*''')☆ '* ☆*' ★。 ☆ 。★。☆ ____for________ (¯`v´¯)_ever____ .`•.¸.•´_____♥__ ¸.•... ´¸.•´¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`• *(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)* **`•.(¨`•.•´¨)..•´** ***`•.¸.•´*** I___LOVE___YOU (¯`v´¯)(¯`v´¯)F .´¯`·.¸.·´ `·.¸.·´ ¯`.O `.....ILOVEYOU....´r `.. ................. ..´e ` ............´v ".."er (""*¤-._'"\/"'_.-¤*"") "-.]~.....♥......~[.-" (_.-"§"-._) (""*¤-._'"\/"'_.-¤*"") "-.]~[....♥....]~[.-" (_.-"§"-._)
(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"") "-.]~.....♥......~[.-" (_.-"§"-._) (""*¤-._'"\/"'_.-¤*"") "-.]~[....♥....]~[.-" (_.-"§"-._) ☆Love☆14-2☆ »(¯°•.†l0v3U!.•°¯)« .*"" ._. "" ._. ""*. ".......I☆U ......" " ._. "" _ . " *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)* (»°☆14-02☆°«) °¶-¶äpy and ¶-¶äpy° ☆°。。 ☆°。。°☆ ()""() ()""() ( ,'o')") ("('o', ) (,,)(")(") (")(")(,,) Chung minh se luon hp Em nhe! ___♥♥♥_____♥♥♥___ __♥_____♥_♥_____♥__ __♥______♥______♥__ ___♥___YEU___♥___ _____♥_EM _♥_____ _______♥___♥_______ _________♥_________