watch sexy videos at nza-vids!


Giải phương trình bậc hai, dòng cuối cùng là nghiệm của phương trình,các bạn đổi sang phân số nhé!:
Phương trình bậc hai

Có dạng ax ² +bx+c=0.

x ² + x+ =0


Các khu vực của bounded cong bên trong các trục x-axis là: sq. Đơn vị
Các gradient cong tại bất kì điểm nào là: .
Giá trị của đường cong xảy ra tại: .