watch sexy videos at nza-vids!

Code này giống 100% y như mã nguồn mà gocmobile.net đang sử dụng, đã add 1 số mod cần thiết như mod bài viết ra trang chủ, mod cấp bậc, mod tiền tệ, mod bài viết tương tự và còn 1 số mod nữa nhiều quá mình quên rồi. Các bạn upload lên host ->unzip->chmod 777 thư mục capche xong tạo data và edit config.php theo hosting, tiếp nữa hãy inport data nữa là xong thế là bạn đã có 1 forum rồi.
Link tải:www.4shared.com/file/sXsRe1Uj/code_gocmobilenet_by_daivietpd.html