watch sexy videos at nza-vids!

Điện thoại phải hack ẩn để có thể làm thủ thuật này:
Bước 1: mở phần mềm lên.
Bước 2: ấn nút nguồn để ẩn ứng dụng xuống.
Bước 3: bấm "tùy chọn" và bấm"xoá". Sau đó sẽ hiện lên 1 thông báo ghi là "không thể xoá".
Bước 4: Mở lại ứng dụng đã ẩn và bấm thoát.
Sau đó: khi mở lại ứng dụng đó bạn sẽ nhận thấy tất cả rms và file jad đều đã bị xoá