watch sexy videos at nza-vids!

Công dụng tuyệt vời của
việc hack:
Các bạn có cài bất kỳ phần
mềm nào trên điện thoại
không vậy?
Ví dụ như
- KD player
- Minicommander (quản lý
files- chơi nhạc, xem videos,
đọc texts, xem ảnh),
- Vitco reader (đọc
Vietnamese texts),
- Lyricshow player (bạn có
thể hát Karaoke trên mobile
luôn đó),
- Yamee (chat trên mobile
gần giống hệt trên PC luôn),
- và nhiều phần mềm khác
mà đòi kết nối với dữ liệu
trên mobile như chơi nhạc,
đọc texts, xem ảnh, kết nối
Bluetooth hay Internet
automatically.
Nếu bạn ko "hack" thì
mobile của ban sẽ luôn yêu
cầu bạn có cho phép phần
mềm truy cập vào dữ liệu
trên máy không. . Mình đến
"become crazy" nếu nó suốt
ngày hỏi như vậy mất.
Mọi vấn đề sẽ được giải
quyết khi bạn "hack your
mobile" đó :
đọc data trên máy, hay
thẻ nhớ mà không bị hỏi
nên hay kô nên
chỉnh sửa texts, copy
files, ẩn folders,...., thậm
chí bạn còn có thể diệt
virut bằng tay trên thẻ
nhớ đấy.
kết nối bluetooth or
internet trên phần mềm
OK mà ko bị hỏi gì cả.

Co 3 cach hack phone cho s40
- Cách 1
- Cách 2
- Cach 3

Quay lại
7144